ชื่อผลงาน สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา จุดเด่นของเทคโนโลยี
แบบจำลองเต้านมจากโฟมยางธรรมชาติประกบซิลิโคนสำหรับฝึกตรวจหามะเร็งเต้านมและก้อนเนื้อ และเป็นเต้านมเทียม อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703001357 แบบจำลองฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจากโฟมยางธรรมชาติมีการเพิ่มต่อมน้ำเหลืองจำลองและก้อนเนื้อแต่ละชนิด
เพื่อความเสมือนจริงในระยะของโรค แบบจำลองดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อฝึกตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง
รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นสื่อการสอนและเผยแพร่วิธีการตรวจ
หามะเร็งเต้านมได้ เพื่อเป็นการคัดกรองโรคในเบื้องต้น และวัสดุทดแทนเต้า หรือเต้านมเทียมเคลือบผิวซิลิโคน
มีผิวสัมผัสที่เสมือนจริง น้ำหนักเหมาะสม เพื่อคืนความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้หญิงที่ถูกตัดเต้า