ชื่อผลงาน สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา จุดเด่นของเทคโนโลยี
ระบบผลิตน้ำส้มสายชูหมักด้วยตัวผสมน้ำหมักเข้ากับอากาศภายในถังหมัก (Internal Venturi Ejector System) อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12907 เป็นระบบที่มีการให้อากาศในลักษณะของฟองที่ละเอียดในปริมาณที่มากโดยอาศัยตัวผสมน้ำหมักเข้ากับอากาศ
ภายในถังหมักที่เรียกว่า Internal Venturi ejector ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำที่มากเพียงพอ
ที่จะสนับสนุนกิจกรรมของแบคทีเรียอะซิติกสำหรับการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิติก
กรรมวิธีผลิตวุ้นเซลลูโลสเสริมกลิ่นและรสชาติและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703000552 เป็นกรรมวิธีที่สามารถนำพากลิ่นและรสชาติของน้ำผลไม้จากธรรมชาติ หรือแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ
น้ำกะทิ น้ำชา ฯลฯ เข้าไปในชิ้นวุ้นเซลลูโลสได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้วุ้นเซลลูโลสที่ใช้อาจมีลักษณะเป็นชิ้น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ลักษณะลูกเต๋า หรือ ทรงกลม หรือ ทรงกระบอก หรือ อื่นๆ ได้
กรรมวิธีทำให้วุ้นเซลลูโลสใส
Production process of flavored-bacterial cellulose
and its products
สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0901005777 เป็นกรรมวิธีที่สามารถใช้กับวุ้นเซลลูโลสที่มีลักษณะต่างๆ โดยมีกรรมวิธีที่ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
กระบวนการผลิตแป้งเมล็ดมะขาม
Tamarind seed powder production
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11504 เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดปัญหาในการเก็บรักษาแป้งเมล็ดมะขาม รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับส่วนที่
เหลือทิ้งของโรงงานคือ เมล็ดมะขาม ด้วยการนำมาสกัดเป็นสารเจลโลส ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในเรื่องของ
zero waste management and value added methodology with an innovative research
น้ำมะม่วงซินไบโอติก
Synbiotic mango juices
 -  เครื่องดื่มชนิดนี้มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร ถ้ามีการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร
จะเป็นประโยชน์
Food Scanner Application for Android ลิขสิทธิ์ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.1 6024 เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนเราขึ้นอยู่กับ ความเชื่อ ศาสนาและสุขภาพ เช่น ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ผู้ทานเจ ผู้ทานมังสวิรัติ จะมีรายการส่วนผสมบางอย่างที่ทานไม่ได้ ผู้แพ้อาหารอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ถ้าอาหารที่ทานนั้นมีส่วนผสมที่ตนเองแพ้อยู่ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์อาหารจึงจะต้องเขียนส่วนประกอบของอาหาร
ไว้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการเดินทางท่องเที่ยว และการได้รับของฝากเป็นขนมจากต่างประเทศ
เช่น ประเทศญี่ปุ่น ส่วนประกอบของอาหารไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทย ถ้าผู้บริโภคไม่มีความรู้ทางภาษาจะไม่
สามารถตัดสินใจในการบริโภคได้ ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เพื่อช่วยผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้น