จองคลินิกวิจัยออนไลน์ ได้ที่นี่   


  เงื่อนไขการขอเข้ารับคำปรึกษา :

1. วันที่เปิดรับบริการ เป็น วันอังคาร และ วันศุกร์เท่านั้น
2. เวลา ที่เข้ารับบริการสำหรับ 1 ท่าน เลือกได้ไม่เกิน 1 ช่วงเวลา/วัน
(เช่น จองวันที่ 1 มิ.ย.59 เวลา 8.30-10.30)
3. กรุณากรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ คณะ และชื่อเรื่องงานวิจัย ให้ครบถ้วน
4. หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ฝ่ายผู้ประสานงานวิจัยสามารถลดช่วงเวลาที่จองเกินได้
5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.023298136 หรือ หมายเลขภายใน 3774, 3313
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. การขอรับคำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย