แจ้งประกาศ
คณาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร/นักศึกษา ที่ประสงค์ขอลงทะเบียนการใช้โปรแกรม Turnitin (กรณีเป็นผู้ใช้รายใหม่)
ขอให้ติดต่อส่งคำขอการเข้าใช้ไปที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ สำนักหอสมุดกลาง หรือ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-3298000 ต่อ 7436

การลบข้อมูลห้ามลบด้วยเองโดยเด็ดขาดให้แจ้ง admin ดำเนินการดังนี้
 1. ส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 2. โดยท่านระบุรายละเอียดสำคัญในสิ่งที่ท่านต้องการลบออกจากฐานข้อมูล ดังนี้ paper-id class-id class-name
 3. ระบุเหตุผลที่ท่านต้องการลบมาในจดหมายด้วย เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ 
## หากพบปัญหารใช้งาน เช่น โปรแกรมไม่ตรวจบทความ เปอร์เซนความซ้ำซ้อนไม่ขึ้น หรือปัญหาเทคนิคต่างๆ ให้ท่านแจ้งไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ยกเว้นเรื่องการลบข้อมูลท่านต้องแจ้ง admin ให้ดำเนินการได้เท่านั้น


ติดต่อสอบถาม
นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ สำนักหอสมุดกลาง 
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-3298000 ต่อ 7436

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  เอกสารเพีมเติมเกี่ยวกับ plagiarism (โดยคุณจิรวัฒน์  พรหมพร)  >> download

  คู่มือสำหรับนักศึกษาฉบับย่อ   >> download