สำหรับผู้ที่พลาดการอบรม พรบ. การใช้สัตว์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา

ไม่ต้องเสียใจค่ะ เราเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่แล้ว

1. ภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

2. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

3. จรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และหลักการ 3Rs