เนื่องจากระบบ Turnitin อยู่ในระหว่างการต่ออายุ

จึงไม่สามารถเข้าตรวจในระบบได้ 

ถ้าระบบเข้าใช้งานได้แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไปและต้องขออภัยในความไม่สะดวก