สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียด คลิก