“การเขียนข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept proposal) 
และเทคนิคการเขียนงานวิจัยแบบบูรณาการ
เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม”
ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ หอประชุมจุฬาภรณ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

 

1. กำหนดการ  
2. ผังต้นไม้(ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 

3. แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ
    3.1 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563  >> Concept Proposal-KMITL01
    3.2 แบบฟอร์มสรุปโครงการ สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 >> Concept Proposal-KMITL02 

4. ปฏิทินการส่ง (Concept Proposal)  19 กันยายน 2561 
   ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
"> 
 
5. ข้อมูลเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอการวิจัยปี 2563 

 • เอกสารประกอบจากการประชุมการประชุม "แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์
  204-206 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  - กรอบวิจัย 2563 (30 สค 61) final 2  วช+สวทน  
  - วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก.... บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(30 สค 61) 
  - ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  (ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
  - วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก:บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (ดร.ญาดา  มุกกดาพิทักษ์ สวทน..)
  - ระบบบริหารและติดตามประเมินผล (ดร.สิริพร พิทยโสภณ สวทน)
  - Flowchart (ต้นไม้) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
  - การจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563  
  - แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วช) 
  - กระบวนการจัดทำงบประมาณ (วช) 

 -รูปแบบการจัดทำ

รวม Link ถ่ายทอดสดที่เกี่ยวข้อง  
การประชุม เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (30 สค.61)

 - https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/281046906058301/
 - https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/1879953725646941/
 - https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/257717665079164/

การเขียนข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (concept proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการงิจัยและนวัตกรรม
โดย ดร.สุนันทา  

 ช่วง 1 https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/1808354239218832/
 ช่วง 2 https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/2061402850558891/

 

แผนการวิจัยสำคัญเร่งด่วนของชาติกลุ่ม spear head ด้านเศรษฐกิจ (ด้านสังคมยังไม่เปิดรับ)

- งานวิจัยที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์/เชิงพาณิชย์/ขายได้
- มีภาคอุตสาหกรรมร่วมลงทุน 20 % (incash ไม่น้อยกว่า 10% )

- มีผู้นำไปใช้ประโยชน์


จัดทำข้อเสนอตามเงื่อนไขและแบบฟอร์ม ของ สวทน. : ดาวน์โหลดที่ (คลิกอ่านรายละเอียด)

กำหนดส่ง เข้าระบบ สวทน.  19  กันยายน 2561