สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดธรรมิการาม (พระอารามหลวง)
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.kmitl.ac.th/th/detail/2017-08-29-15-28-07