ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “Talent Mobility Fair 2017” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จับคู่ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชน

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานดังกล่าว

** นักวิจัยและผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอมรรัตน์ (พี่ต้า) , คุณจินตนา (พี่ติ๊ก) โทร. 086-825-5420, 02-329-8212 ต่อ 22-23
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 หนังสือเชิญ

 กำหนดการ