แจ้งเพื่อทราบ สืบเนื่องจากการจัดงาน Talent Mobility Fair 2017
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนโจทย์ ความต้องการของสถานประกอบการ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถขอคำปรึกษาจากนักวิจัยในประเด็นเชิงลึกได้

 โจทย์วิจัยของผู้ประการที่จะเข้าร่วม Matching  

ทั้งนี้ นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถส่งโจทย์วิจัย มาที่ คุณศุภกาญจน์ พรหมราช อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.คุณอมรรัตน์(พี่ต้า),คุณจินตนา(พี่ติ๊ก) 086-825-5420 หรือ 02-329-8212 ต่อ 22-23