ผู้ที่ขอรับเงินรางวัลประชุมวิชาการและค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความวิจัย ล่าสุด

สามารถตรวจสอบรายชื่อค่าตอบแทนตีพิมพ์ได้ที่หน้าเว็บ ครั้งที่ 15/2560  จะได้เงินประมาณสิ้นเดือนมกราคม 61

และ ครั้งที่ 1/2561 ประมาณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 61

เงินรางวัลประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 และ 6/2560 

จะได้รับประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ คะ