การสัมมนาเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี 300% (รุ่นที่ 8)

Key highlights

  1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างวิจัย)
  2. แนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ
  3. การคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการฯ
  4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี เพื่อขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี 300%

กำหนดการ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รูปแบบการสัมมนา
การบรรยาย และบอกเล่าประสบการณ์

ค่าลงทะเบียน

  • ท่านละ 4,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • พิเศษ!!! ส่วนลด 15% เหลือท่านละ 3,995 บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์)
          เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 คลองเตย กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81896 (คุณนพดร)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/integratedhrd/rdc2017-4