ด้วยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 15 ถึง 31 มกราคม 2561 ยืนยันการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา

 รายละเอียดทุนเพิ่มเติม