แจ้ง นักวิจัยที่ประสงค์จะขอค่าสนับสนุนตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการ และขอรับเงินรางวัลประชุมวิชาการ 

ให้ขอได้ถึง 20 สิงหาคม 2561    หากเลยวันที่กำหนด ให้ส่งเบิกในงบถัดไปคะ 

smileขอบคุณคะ smile