แจ้ง smileผู้ที่มาขอรับคำปรึกษาคลินิกวิจัย ทุกท่าน smile

ท่านใดที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้ว

ขอให้แจ้งกลับมาที่สำนักบริหารงานวิจัยด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สามารถแจ้งชื่อ พร้อม บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ขอบคุณคะ 

เจ้าหน้าที่วิจัย