กองทุนวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ใน 4 ประเภททุน

1. ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่

2. ทุนพัฒนานักวิจัย

3. ทุนเครือข่ายวิจัย

4. ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

ผ่านทาง https://goo.gl/C3Fvv8 เท่านั้น

(การส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ ต้อง login ด้วย เมล์สถาบันเท่านั้น)