คลินิกวิจัย สจล. โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม !!!!!!!!

คลิกเลย

V

V

 

 

 ****** กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนจองคิว

 


สอบถามเพิ่มเติม 

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 อาคารเรียนรวมพระเทพฯ ชั้น 1 ถนนฉลองกรุง1 เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

02-3298000 กด 3857 ต่อ 17 (กาญจนา)

02-3298212-3 กด 1

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.