กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)

KRIS ประชาสัมพันธ์
⠀⠀⠀
กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)

เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 20 เมษายน 2563
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ส่งเอกสารมาที่ KRIS ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 

⠀⠀⠀
 ข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nstda.or.th/…/research…/13096-rgf-fights-covid19
⠀⠀⠀