ขอเชิญชวนร่วมส่งข้อเสนอ “ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563”

KRIS ประชาสัมพันธ์ 

“NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมเปิดรับข้อเสนอ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020)

สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนับสนุน ในพื้นที่จริง

 

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
  2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
  3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัคร :  1 – 28 กุมภาพันธ์ 63 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม social.nia.or.th/2020/city2020

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/

———————————————————————————-

ติดต่อ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทร 02-3298212-3 สายใน 3856-7 ต่อ 16

https://kris.kmitl.ac.th/