ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

2024 Bangkok International

Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition

(IPITEx 2024)

เปิดรับสมัครส่งผลงาน
วันนี้ – 8 ธันวาคม 2566