ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ : Master Key of good education, good environment and good health

เสวนาหัวข้อ : Master Key of good education, good environment and good health

————————————

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 63
เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น 5 สำนักงานหอสมุดกลาง สจล.

📝 ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/nIQ39