สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566‼️ปิดรับ 12 ก.ค.65‼️
⚡ รายละเอียด https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11587

กรอบการให้ทุน
1️⃣ การพัฒนาวัคซีนแบบภายใต้รูปแบบเทคโนโลยี submit, viral vector และ mRNA โดยให้ลำดับความสำคัญกับโรคที่เกิดจาก betacoronavirus และ dengue virus
2️⃣ การพัฒนายาชีววัตถุชนิด recombinant เพื่อรักษาโรคที่เกิดจาก พิษงู หรือ botulinum toxin
3️⃣ การทดสอบทางคลินิกและการขึ้นทะเบียน วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระยะที่ 2b/3


____________________________________________
#KMITL #KRISFIGHT #KMITLFIGHT 🧡