สพสว. วช. ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

สพสว. วช. ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Visual Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting

(รับจำนวนจำกัด 720 คน)

เปิดรับสมัคร วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กำหนดวันเข้าทดสอบความรู้ (90 นาที) ภายหลังจากเข้ารับการอบรมฯ
โดยได้กำหนดจัดการทดสอบความรู้ ในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ https://labanimals.nrct.go.th ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
  • โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ที่ https://shorturl.asia/tdceJ
    (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม)

สามารถดูรายละเอียดโครงการและกำหนดการอบรมดังกล่าวได้ที่ https://shorturl.asia/Q60r4

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2579 8751