สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2564

กรอบวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
🔹ปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ทนแล้ง
🔹พัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
🔹พัฒนาระบบการพยากรณ์
🔹แนวทางบริหารจัดการน้ำ

📆 ระยะเวลาเปิดรับ วันที่ 9 ธ.ค.63 – 10 ม.ค.64

📲 ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS และส่งเอกสาร hardcopy ไปยังสกว.
ติดต่อ KRIS เพื่อจัดทำเอกสารภายใน 7 ม.ค.64 tel.086-825-5420

📎 รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6346