สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

KRIS ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 📣

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS)

ประจำปี 2564 (FY2021) 🇹🇭🇯🇵

 

📥 ยื่นข้อเสนอโครงการ : 10 ส.ค. 2563 – 2 ก.ย. 2563

ผ่านระบบ NRIIS : http://www.nriis.nrct.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2292