บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563  แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปี 2563 

แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) 


 

กรอบการวิจัย

1. แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG : Bio Economy, Circular Economy, Green Economy)
2. แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีระบบการคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility)
3. แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

การส่งข้อเสนอ :    

ส่ง Full Proposal ผ่านระบบ NRMS www.nrms.go.th

ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

กำหนดการ :    

จะมีการพิจารณาข้อเสนอแผนงานไปตลอดปี หรือจนกว่ากรอบ งบประมาณของแผนงาน Technology Localization ปีงบประมาณ 2563 จะหมด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :      https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2274

คู่มือ Technology Localization.pdf
ประกาศรับสมัครข้อเสนอฉบับสมบูรณ์.pdf

————————–

ติดต่อ

1. ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย โทร: 086-947-8888 Email: thanakarn@nxpo.or.th
2. คุณศศิธร ศรีคำม้วน โทร: 092-626-3936 Email: golf.sasithorn@gmail.com
เพื่อความสะดวกโปรดเข้าร่วม LINE group เพื่อความรวดเร็วในการติดตามข้อมูล https://line.me/R/ti/g/Wpv3VamXyF