สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (Selected Topic)

สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ขมิ้นชัน บัวบก และฟ้าทะลายโจร

ช่วงเวลารับข้อเสนอ
1-31 ส.ค.65 ผ่านระบบ NRIIS

รายละเอียด 
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11590