– นโยบายสถาบันฯ เรื่อง การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

– ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

– บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาโครงการ

แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (download)

– แบบฟอร์มการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ฯ

– รายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มการขอใช้ซากสัตว์ทดลอง/ซากสัตว์เศรษฐกิจ/ซากชีววัตถุจากสัตว์ – PDF

แบบฟอร์มการขอใช้ซากสัตว์ทดลอง/ซากสัตว์เศรษฐกิจ/ซากชีววัตถุจากสัตว์ – DOC