Showing 16-22 of 22 results

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา”การเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0″

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0” วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานมีการบรรยายในหัวข้อ – ภาพรวมของการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย – การคำนวณประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแต่ละกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย – และร่วมอภิปรายประเด็นต่างๆ อ่านกำหนดการเพิ่มเติม

สจล. กรุงไทย ผนึกกำลัง เปิดตัว Creator Space (NEXT) แหล่งพัฒนานวัตกร-สตาร์ทอัพ ครบวงจร

4 กรกฎาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ทรู ดิจิทัล พาร์ค และองค์กรร่วมกว่า 10 องค์กร ร่วมเปิดตัว “Creator Space (NEXT)” แหล่งพัฒนานวัตกร-สตาร์ทอัพ ครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มาพร้อม 6 ฟังก์ชันการให้บริการ ได้แก่ ด้านนวัตกรสัมพันธ์ ด้านพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรม ด้านชุมชนดิจิทัล ด้านความรู้และเทคนิคจากพาร์ทเนอร์ ด้านความร่วมมือกับภาครัฐ และด้านการสนับสนุนทางการเงิน นำร่องสร้างนวัตกรรมการเงิน บนพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนวัตกร ผ่านการเวิร์คชอประบบออนไลน์และคลาสรูม โดยจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. …

พลิกวิถีเทคโนโลยีด้วย AI และ ML

🎉 จบไปอย่างดีงามพระราม ๑๐ สำหรับการสัมมนา… ⠀⠀⠀ พลิกวิถีเทคโนโลยีด้วย AI และ ML (How Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) change the way we live?)⠀⠀⠀ เมื่อ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 🎯 งานนี้ MTEC ได้รับความร่วมมือจากยักษ์ใหญ่ของประเทศ เฉกเช่น PTT Digital , AWS Thailand , …

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ขอเชิญชวนเข้าฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”