Showing 16-30 of 43 results

KRIS เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2020

ขอเชิญส่งผลงานการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563”

Startup Innovative Business Brotherhood (SiBB2020)

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ Startup Innovative Business Brotherhood (SiBB2020)
🔔  ขยายเวลารับสมัครจาก วันที่ 15 มีนาคม เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2563  🔔

Master Key of good education, good environment and good health

ภาพบรรยากาศงานเสวนาโดยคุณวันชัย ผโลทัยถเกิง Master Key of good education, good environment and good health
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น 5 สำนักงานหอสมุดกลาง สจล.

Research and Innovation United

นิทรรศการ Research and Innovations United ได้รับความร่วมมือจาก 3 พระจอมเกล้าฯ และอีก 9 มทร. ร่วมจัดแสดงผลงาน

FaSAC ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563

พระจอมเกล้าลาดกระบังส่งผลงาน อุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกได้อย่างง่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้าน Smart farming เข้าร่วมจัดแสดง ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563⠀⠀

“คน FOOD สจล.” ต้อนรับคณะผู้มีเกียรติจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล นำทีม “คน FOOD สจล.” ต้อนรับ Prof. Richard Archer จาก Massey University New Zealand ที่เดินทางมาเยี่ยมชม และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา Food Pilot Plant