เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงสร้าง

ภารกิจหลัก

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

ประกาศค่าตอบแทนผู้ประเมินโครงการวิจัย (งานมาตราฐานจริยธรรมการวิจัย)

คณะกรรมการ

นโยบายและกฎหมาย

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ BELMONT REPORT

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สามารถ อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบOnline เพื่อใช้ในการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดย สำนักงานมาตราฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ได้ที่ http://ohrs.nrct.go.th/E-learning/Student-Register