การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

👏🏻👏🏻 จบลงไปแล้วกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
สำหรับบุคลากรของสถาบันฯ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา

โดยวิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
อดีตประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
กลุ่มสหสถาบันชุดที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

😊ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถติดตาม ข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ใน FB Fanpage ของ KRIS นะคะ 📌📌

🔸วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

____________________________________________
#ECKMITL #KMITL #KMITLFIGHT #KRISKMITL #KRISFIGHT 🧡