สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (depa) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท SiamInnoCity ได้รับรางวัลชนะเลิศ Presidential Hackathon 2023

Congratulations 🏆✨

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (depa) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท SiamInnoCity

ได้รับรางวัลชนะเลิศ Presidential Hackathon 2023

⭐️

Congratulations 🏆✨
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (depa) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท SiamInnoCity
ได้รับรางวัลชนะเลิศ Presidential Hackathon 2023 🥇
จากประธานาธิบดีประเทศไต้หวัน
.
✨ได้เดินทางไปรับรางวัลจากประธานาธิบดี Tsai Ing-wen (ไช่ อิงเหวิน)
ณ ทำเนียบประธานาธิบดี ประเทศไต้หวัน
ในวันที่ 24 กันยายน 2566ที่ผ่านมา
.
การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันการประกวด Hackathon
ภายใต้แนวคิด Green and Sustainable city โดยทีมจากประเทศไทย 🇹🇭
ได้รับรางวัลชนะเลิศใน International Track จากผู้สมัครมากกว่า 70 ทีม ทั่วโลก
โดยโครงการที่เข้าร่วมประกวดนั้น มีชื่อว่า Re-fill City เป็นแพลตฟอร์มในการรณรงค์ให้ทุกคนในเมือง นำกระติกน้ำของตนเองเพื่อเติมน้ำดื่มได้รอบเมือง

_________