ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ65 (ก.ย.65)ผลสำรวจความพึงพอใจ KRIS 65 (ก.ย.65)

images

ผลสำรวจความพึงพอใจปี 2565

Read more
images

ผลสำรวจความพึงพอใจปี 2564

Read more
images

ผลสำรวจความพึงพอใจปี 2563

Read more
images

ผลสำรวจความพึงพอใจปี 2562

Read more

 

 

ทำแบบประเมินพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง