logo-top-9

Research Administration

view more
logo-top-6

Intellectual Property

View More
logo-top-2

Academic Services

View More
logo-top-8

INDUSTRY

View More

Hightlight Technology

line

Latest News

  • ข่าวทั้งหมด
  • ข่าวทั่วไป
  • ทุนวิจัย

วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (#FY2021) 🌎🌿 ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems) จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง ☘️ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มหาสมุทร และพื้นที่ ชายฝั่ง ☘️ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ⠀⠀⠀ รายละเอียด : …

งานแถลงข่าว KMITL ร่วมมือกับ AWS 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #KMITL ร่วมมือกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด #AWS ผนึกกำลังยกระดับภาคการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 🤝⠀⠀ 3 ประเด็นหลักในการร่วมมือพัฒนา ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนทั้ง Degree และ Non-degree 👩‍🎓👨‍🎓การพัฒนา Smart Technology โดยเฉพาะ Cloud AI 🤖👨‍🔬 ซึ่งปัจจุบันมีมากขึ้นในชีวิตของเรา และการพัฒนาด้าน Startup 🚀🌎 ผลักดันให้ Startup เมืองไทยมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็น Startup Nation โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสจล. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวพร้อมกับคุณวินเซนต์ คัวฮ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย ธุรกิจสาธารณะสุข องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และญี่ปุ่น ของ …

Research and Innovation United

นิทรรศการ Research and Innovations United ได้รับความร่วมมือจาก 3 พระจอมเกล้าฯ และอีก 9 มทร. ร่วมจัดแสดงผลงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทบ์ความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย และอาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถ งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก นิทรรศการจัดขึ้นภายในงานสัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งาน “Thailand Pavilion Alumni Experience Sharing and Demo Day “

Depa Thailand ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ธนาคารกรุงไทย GAX บริษัท โซเชียล แล็บ จำกัด และ KRIS ผนึกกำลังจัดงาน “Thailand Pavilion Alumni Experience Sharing and Demo Day “

FaSAC ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563

พระจอมเกล้าลาดกระบังส่งผลงาน อุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกได้อย่างง่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้าน Smart farming เข้าร่วมจัดแสดง ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563⠀⠀

“คน FOOD สจล.” ต้อนรับคณะผู้มีเกียรติจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล นำทีม “คน FOOD สจล.” ต้อนรับ Prof. Richard Archer จาก Massey University New Zealand ที่เดินทางมาเยี่ยมชม และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา Food Pilot Plant

ภาพบรรยากาศการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย”

จบลงไปแล้วกับการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย” วันที่ 13 -14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักหอสมุดกลาง สจล. ขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรา

How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน”

ภาพบรรยากาศงานเสวนา How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน” วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหางนกยูง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย ผโลทัยเถกิง ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

aj-pat

AJ-PAT

Very fluent in English from living and learning in the USA for 14 years.. Revise and rewrite research papers written in English for submission to internation technical journals for KMITL saff and students sine 2013
Available on Tuesday and Friday

aj-john

AJ-JOHN

– Author of more than 100 papers in international Journals and conferences (Science, Engineering and related disciplines, especially image processing and computer hardware and software)
-Author of “Keep It Simple” a guide to English technical writing.
Available on Tuesday to Friday afternoon