ข้อมูลประกอบรายงานผลการดำเนินงาน

ด้าน Academic Impacts และ Industrial Impacts

คู่มือวิธีการกรอกและตรวจสอบข้อมูลประกอบรายงานผลการดำเนินงาน

หากพบปัญหาในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อคุณระพีพรรณ  062 956 6551