ติดต่อเรา

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์

086 825 5420
085 382 0960

อีเมล์

kris@kmitl.ac.th

แผนที่ตั้ง