Light & Local Transport Innovations: ATOM

Electric tricycle design using natural fiber for trimming body parts….

KRIS Heads the Space Weather and Plasma Bubble Initiatives at the KMITL Space Hub Chumporn

Earth is a dynamic, living, breathing planet ….

KRIS หนุนการศึกษาเชื่อมโยงทุกมิติ✨ ตอกย้ำจุดยืนการเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม

คณะผู้บริหารและอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร พร้อมนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี👩🏻‍⚕️💉

KRIS ดันนักวิจัย จัดเวทีบรรยายและปั้นข้อเสนอโครงการขอทุน บพข.

“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 Thailand Inventors’ Day 2024

KRIS ดันนักวิจัย จัดเวทีบรรยายและปั้นข้อเสนอโครงการขอทุน บพข.

เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ “พัฒนาด้านพลังงาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของประเทศไทยในอนาคตอย่างแท้จริง“

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

วันที่ 30 มกราคม 2567

KRIS ขอเชิญท่านรับฟังการบรรยาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 67
เวลา 10.00 – 12.00น.

TED YOUTH STARTUP 2024

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 11 มีนาคม 2567

KRIS Introduces 3 Deep Tech Innovators to the World at the Consumer Electronics Show (CES) 2024

Earth is a dynamic, living, breathing planet ….

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
🕘 เวลา 09.00 – 16.30 น.