พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

“หัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดห้องเผาไหม้ช่วย”
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สจล. MOU ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จํากัด ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

Master Key of good education, good environment and good health

ภาพบรรยากาศงานเสวนาโดยคุณวันชัย ผโลทัยถเกิง Master Key of good education, good environment and good health
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น 5 สำนักงานหอสมุดกลาง สจล.

ภาพบรรยากาศการบรรยาย “แนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”

โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ

ภาพบรรยากาศการอบรม การใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย”

โดยวิทยากร Mr.Alexander van Servellen จาก สำนักพิมพ์ Elsevier B.V. วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

งานแถลงข่าว KMITL ร่วมมือกับ AWS 

ผนึกกำลังยกระดับภาคการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ⠀

Research and Innovation United

นิทรรศการ Research and Innovations United ได้รับความร่วมมือจาก 3 พระจอมเกล้าฯ และอีก 9 มทร. ร่วมจัดแสดงผลงาน

งาน “Thailand Pavilion Alumni Experience Sharing and Demo Day “

Depa Thailand ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ธนาคารกรุงไทย GAX บริษัท โซเชียล แล็บ จำกัด และ KRIS ผนึกกำลังจัดงาน “Thailand Pavilion Alumni Experience Sharing and Demo Day “

FaSAC ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563

พระจอมเกล้าลาดกระบังส่งผลงาน อุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกได้อย่างง่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้าน Smart farming เข้าร่วมจัดแสดง ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563⠀⠀

“คน FOOD สจล.” ต้อนรับคณะผู้มีเกียรติจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล นำทีม “คน FOOD สจล.” ต้อนรับ Prof. Richard Archer จาก Massey University New Zealand ที่เดินทางมาเยี่ยมชม และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา Food Pilot Plant