ส่งมอบนวัตกรรมให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อีกหนึ่งความภาคภูมิในของ ศูนย์นวัตกรรม สจล. สู้ COVID-19

สจล.ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการทหาร

“โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันแรงระเบิดด้วยวัสดุผสม #กราฟีนออกไซด์ ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ”

สัมมนา “เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข”

ร้างความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์

MedicalHub

เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลที่เตรียมผลักดัน สู่ระดับนานาชาติ

ศูนย์นวัตกรรม สจล. สู้ COVID-19 😷

#เราไม่หยุดพัฒนา

เยี่ยมชมขีดความสามารถและนวัตกรรมของสจล.

จุดประกายไอเดีย สำหรับการสร้างหลักสูตรร่วมกันให้กับนักเรียนเตรียมทหาร

นวัตกรรมของคนไทย เพื่อคนไทย

ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 รับมอบเงินสมทบทุนผลิตนวัตกรรมการแพทย์

งานแถลงข่าว “เปิดแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมเตรียมผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์”

สจล. เดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์สู้ COVID-19
นวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อคนไทย นวัตกรรมจากศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

“หัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดห้องเผาไหม้ช่วย”
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สจล. MOU ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จํากัด ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563