Showing 1-15 of 17 results

งานแถลงข่าว KMITL ร่วมมือกับ AWS 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #KMITL ร่วมมือกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด #AWS ผนึกกำลังยกระดับภาคการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 🤝⠀⠀ 3 ประเด็นหลักในการร่วมมือพัฒนา ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนทั้ง Degree และ Non-degree 👩‍🎓👨‍🎓การพัฒนา Smart Technology โดยเฉพาะ Cloud AI 🤖👨‍🔬 ซึ่งปัจจุบันมีมากขึ้นในชีวิตของเรา และการพัฒนาด้าน Startup 🚀🌎 ผลักดันให้ Startup เมืองไทยมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็น Startup Nation โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสจล. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวพร้อมกับคุณวินเซนต์ คัวฮ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย ธุรกิจสาธารณะสุข องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และญี่ปุ่น ของ …

Research and Innovation United

นิทรรศการ Research and Innovations United ได้รับความร่วมมือจาก 3 พระจอมเกล้าฯ และอีก 9 มทร. ร่วมจัดแสดงผลงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทบ์ความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย และอาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถ งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก นิทรรศการจัดขึ้นภายในงานสัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

FaSAC ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563

พระจอมเกล้าลาดกระบังส่งผลงาน อุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกได้อย่างง่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้าน Smart farming เข้าร่วมจัดแสดง ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563⠀⠀

“คน FOOD สจล.” ต้อนรับคณะผู้มีเกียรติจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล นำทีม “คน FOOD สจล.” ต้อนรับ Prof. Richard Archer จาก Massey University New Zealand ที่เดินทางมาเยี่ยมชม และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา Food Pilot Plant

ภาพบรรยากาศการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย”

จบลงไปแล้วกับการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย” วันที่ 13 -14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักหอสมุดกลาง สจล. ขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรา

How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน”

ภาพบรรยากาศงานเสวนา How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน” วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหางนกยูง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย ผโลทัยเถกิง ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

ภาพบรรยากาศงานอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม”

จบไปแล้วกับการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
งานนี้ได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่ ขอบคุณท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความรู้

KRIS ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดงาน Grand Opening Innovation Club by GSB Start up 🚀✨

Grand Opening Innovation Club by GSB Start up เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นวัตกรรมและบ่มเพาะสนับสนุนการศึกษา สจล.ให้เป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา”การเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0″

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0” วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานมีการบรรยายในหัวข้อ – ภาพรวมของการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย – การคำนวณประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแต่ละกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย – และร่วมอภิปรายประเด็นต่างๆ อ่านกำหนดการเพิ่มเติม

สจล. กรุงไทย ผนึกกำลัง เปิดตัว Creator Space (NEXT) แหล่งพัฒนานวัตกร-สตาร์ทอัพ ครบวงจร

4 กรกฎาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ทรู ดิจิทัล พาร์ค และองค์กรร่วมกว่า 10 องค์กร ร่วมเปิดตัว “Creator Space (NEXT)” แหล่งพัฒนานวัตกร-สตาร์ทอัพ ครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มาพร้อม 6 ฟังก์ชันการให้บริการ ได้แก่ ด้านนวัตกรสัมพันธ์ ด้านพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรม ด้านชุมชนดิจิทัล ด้านความรู้และเทคนิคจากพาร์ทเนอร์ ด้านความร่วมมือกับภาครัฐ และด้านการสนับสนุนทางการเงิน นำร่องสร้างนวัตกรรมการเงิน บนพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนวัตกร ผ่านการเวิร์คชอประบบออนไลน์และคลาสรูม โดยจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. …

พลิกวิถีเทคโนโลยีด้วย AI และ ML

🎉 จบไปอย่างดีงามพระราม ๑๐ สำหรับการสัมมนา… ⠀⠀⠀ พลิกวิถีเทคโนโลยีด้วย AI และ ML (How Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) change the way we live?)⠀⠀⠀ เมื่อ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 🎯 งานนี้ MTEC ได้รับความร่วมมือจากยักษ์ใหญ่ของประเทศ เฉกเช่น PTT Digital , AWS Thailand , …