Showing 1-15 of 22 results

Startup Innovative Business Brotherhood (SiBB2020)

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ Startup Innovative Business Brotherhood (SiBB2020)
🔔  ขยายเวลารับสมัครจาก วันที่ 15 มีนาคม เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2563  🔔

Master Key of good education, good environment and good health

ภาพบรรยากาศงานเสวนาโดยคุณวันชัย ผโลทัยถเกิง Master Key of good education, good environment and good health
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น 5 สำนักงานหอสมุดกลาง สจล.

Research and Innovation United

นิทรรศการ Research and Innovations United ได้รับความร่วมมือจาก 3 พระจอมเกล้าฯ และอีก 9 มทร. ร่วมจัดแสดงผลงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทบ์ความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย และอาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถ งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก นิทรรศการจัดขึ้นภายในงานสัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

FaSAC ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563

พระจอมเกล้าลาดกระบังส่งผลงาน อุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกได้อย่างง่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้าน Smart farming เข้าร่วมจัดแสดง ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563⠀⠀

“คน FOOD สจล.” ต้อนรับคณะผู้มีเกียรติจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล นำทีม “คน FOOD สจล.” ต้อนรับ Prof. Richard Archer จาก Massey University New Zealand ที่เดินทางมาเยี่ยมชม และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา Food Pilot Plant

ภาพบรรยากาศการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย”

จบลงไปแล้วกับการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย” วันที่ 13 -14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักหอสมุดกลาง สจล. ขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรา

How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน”

ภาพบรรยากาศงานเสวนา How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน” วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหางนกยูง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย ผโลทัยเถกิง ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

ภาพบรรยากาศงานอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม”

จบไปแล้วกับการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
งานนี้ได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่ ขอบคุณท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความรู้

KRIS ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดงาน Grand Opening Innovation Club by GSB Start up 🚀✨

Grand Opening Innovation Club by GSB Start up เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นวัตกรรมและบ่มเพาะสนับสนุนการศึกษา สจล.ให้เป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน