เขียนอย่างไร ? ให้ได้ทุน 🚩

เขียนอย่างไร ? ให้ได้ทุน 🚩
สจล. Update เทคนิค แนวทางการเขียนขอทุน “ด้าน Digital Platform”
เคล็ดลับการเขียนอย่างไรให้ ปัง 💥โดนใจกรรมการ
โดยวิทยากรจากตัวแทนหน่วยงานผู้ให้ทุน
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)🟣 การบรรยายหัวข้อ
“แนวทางการขอทุนภายใต้กรอบงานวิจัยด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทุนบพข. (PMU C)”
👩‍💻 โดย : ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
📍 ห้องประชุม 606 สำนักงานอธิการบดี สจล.
📆 22 เมษายน 2567
🕐 13.00 – 15.00

For more information about the many research and collaborative initiatives between KMITL, KMUTT and KMUTNB, please see our contact details below:
📍
Please visit KRIS at: https://goo.gl/maps/aYViXBk5ZhNurU7S8
💻 Email: kris@kmitl.ac.th
💚LINE: @kris.kmitl
FB: KMITL Research and Innovation Services
IG: kris.kmitl

 

Update : 24/04/2024