ครั้งที่ 7/2563  

ครั้งที่ 6/2563  (โอนเข้าบัญชีวันที่ 13 มี.ค. 63)

ครั้งที่ 5/2563  (โอนเข้าบัญชีวันที่ 14 ก.พ. 63)

ครั้งที่ 4/2563  (โอนเข้าบัญชีวันที่ 28 ม.ค. 63)

ครั้งที่ 3/2563  (โอนเข้าบัญชีวันที่ 17 ม.ค. 63)

ครั้งที่ 2/2563  (โอนเข้าบัญชีวันที่ 15 พ.ย. 62)

ครั้งที่ 1/2563   (โอนเข้าบัญชีวันที่ 15 พ.ย. 62)