ส่งข้อมูลประกอบรายงานผลการดำเนินงาน ด้าน Academic Impacts และ Industrial Impacts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

⇓ คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้น ⇓

 

คู่มือวิธีการกรอกและตรวจสอบข้อมูลประกอบรายงานผลการดำเนินงาน

หากพบปัญหาในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อคุณระพีพรรณ  094 965 2261