Showing 1-15 of 24 results

สจล.ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการทหาร

“โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันแรงระเบิดด้วยวัสดุผสม #กราฟีนออกไซด์ ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ”

MedicalHub

เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลที่เตรียมผลักดัน สู่ระดับนานาชาติ

งานแถลงข่าว “เปิดแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมเตรียมผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์”

สจล. เดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์สู้ COVID-19
นวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อคนไทย นวัตกรรมจากศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19

Master Key of good education, good environment and good health

ภาพบรรยากาศงานเสวนาโดยคุณวันชัย ผโลทัยถเกิง Master Key of good education, good environment and good health
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น 5 สำนักงานหอสมุดกลาง สจล.

Research and Innovation United

นิทรรศการ Research and Innovations United ได้รับความร่วมมือจาก 3 พระจอมเกล้าฯ และอีก 9 มทร. ร่วมจัดแสดงผลงาน