กรอบวิจัย สวก. ประจำปีงบ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

23 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

โดยส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม