กระทรวงอว. โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเด็นการวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

KRIS ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 📣
⠀⠀⠀
กระทรวงอว. โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ประเด็นการวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
⠀⠀⠀📩 ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ nriis http://nriis.nrct.go.th/
▪️ตั้งแต่วันที่ 8-14 เมษายน 2563▪️
0 2579 1370-9 ต่อ 409-410

📌 Download :
https://drive.google.com/…/1RwuO_ylqP9BS4W8gzY69yMay5TNTB5o…