การอบรมเชิงปฏิบัติการ INNOVATION SERVICE MINDSET

ข่าวดี ‼ สำหรับผู้สนใจพัฒนาศักยภาพมาตนเอง ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 👩‍💻✨
.
✅ การอบรมเชิงปฏิบัติการ INNOVATION SERVICE MINDSET
.
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ มาร่วมเพิ่มพูนทักษะให้คุณมีความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถพัฒนากระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
.

โดย👨‍💼 วิทยากร DR. FRANCIS GOH
Digital Innovation Leader, Cloud Innovation Center. Amazon Web Services (AWS)
ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำมาร่วมเพิ่มพูนทักษะให้คุณมีความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถพัฒนากระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
.
🔸 session 1 สำหรับผู้บริหาร
วันพุธที่ 21 มิ.ย.66 เวลา 11.00-12.00 น.
ห้องประชุม 606 สำนักงานอธิการบดี

🔸 session 2 workshop สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน บุคลากรทุกประเภท
วันอังคารที่ 29 มิ.ย.66 เวลา 09.00-16.00 น.
ACTIVITY AREA VDW 2 อาคาร B ชั้น 1 KLLC

☎️ 023298211 หรือ 086-8255420
💚 LINE : @kris.kmitl / https://lin.ee/qVmobk2
_________________________________________
#KRIS #KMITL #KRISKMITL #masterofinnovation