เปิดรับข้อเสนอ “โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปี 2563”

KRIS ประชาสัมพันธ์ 

เรียน อาจารย์/นักวิจัย สจล. ร่วมส่งข้อเสนอ “โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2563”

 

 

 

เปิดรับสมัคร :  วันนี้ – 27 มกราคม 63 

Download ข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/hr-announcement/793-2563

📩  ส่งเอกสารมาที่  คุณกรรณกร email : research@kmitl.ac.th หรือ kris@kmitl.ac.th 

 

 


ติดต่อ : คุณกรรณกร

โทร 02-3298212-3 สายใน 3856-7 ต่อ 17

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง