ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

.

🗓️ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

🕘 เวลา 09.00 – 16.30 น.

📍ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณาการ

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

.

____________________________________________
#KRISKMITL #masterofinnovation #สู้ไปด้วยกัน #KMITLFIGHT 🧡