“คน FOOD สจล.” ต้อนรับคณะผู้มีเกียรติจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำทีม “คน FOOD สจล.”

ต้อนรับคณะผู้มีเกียรติจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 🥗🌽🌱🥦

เมื่อวันที่ 22 มกราคคม 2563 


⠀⠀⠀
งานนี้ #สจล. ได้รับเกียรติจาก Prof. Richard Archer จาก Massey University New Zealand ที่ปรึกษาโครงการฯ เดินทางไกลมาเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาการพัฒนา Food Pilot Plant ที่พื้นที่อาคารแปรรูปอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ภาควิศวกรรมอาหาร รวมถึงศูนย์ FACTory Classroom คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำการพัฒนาพื้นที่ผลิตและวิจัยอาหารของ สจล. ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 😀👍
⠀⠀⠀
📣 เตรียมตัวฟังข่าวดีเร็วๆนี้ สจล. อาจจะมีโรงงานต้นแบบผลิตเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่ได้รับมาตรฐาน #GMP !!!
⠀⠀⠀
🙏 ขอขอบคุณโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร #สวทชFoodInnopolis ที่ทำให้ สจล. ได้รับโอกาศดีๆ