งานแถลงข่าว “เปิดแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมเตรียมผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์”

งานแถลงข่าว “เปิดแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมเตรียมผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์”


“พี่เอ้” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
สจล. เดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์สู้ COVID-19
นวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อคนไทย นวัตกรรมจากศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19
ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานภาคมากกว่า 300 แห่ง 800 นวัตกรรมทั่วประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน
และใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงแบบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐสามารถติดต่อขอรับนวัตกรรมได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KRIS)

___________________________________________